Monique Verboven

Monique Verboven

consultant

dit ben ik...

Ik…

…ben resultaat gericht, gedreven en een projectmatige denker.

...ga graag in gesprek met de klant en relevante stakeholders om vanuit die input de vertaling te maken naar beleid en werkbare processen.

...kan goed omgaan met weerstanden en politieke krachtenvelden.

...heb jarenlange praktijkervaring in het ontwikkelen van aanbod voor mensen met complexe problematiek waarbij samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten één van de pijlers is.

...ben creatief in het zoeken van mogelijkheden en alternatieve routes.

...kan goed organiseren, heb overzicht en heb tegelijkertijd een scherp oog voor details.

...vind humor en een gezonde dosis relativeringsvermogen erg belangrijk.

Als ik niet werk pas ik graag op mijn kleinkinderen, vind ik het heerlijk om te eten met mijn gezin en vrienden, wandel ik veel, luister graag naar muziek en kijk naar series op tv. of Netflix. Ook ga ik graag op vakantie of droom alweer over de volgende trip naar bv. Andalusië, Zuid-Frankrijk of Italië.

eigen ervaringen uit het werkveld

“Ik geloof in de meerwaarde van georganiseerde burgerparticipatie naast hulpverleners uit de (jeugd) zorg en ben ervan overtuigd dat deze vorm van samenwerking, mits goed uitgevoerd, een grote meerwaarde heeft voor gezinnen, kinderen en jongeren, ook met complexe problematiek.

Een prachtig voorbeeld hiervan is het project; ‘Wel Thuis’ waarvoor ik als projectleider vanuit Humanitas verantwoordelijk was . Wel Thuis is gestart vanuit de gedachte dat inzet van een vrijwilliger in gezinnen waar zorgen zijn over de veiligheid van kinderen, kan leiden tot meer veiligheid in de gezinnen en op termijn tot minder jeugdbeschermingsmaatregelen en uithuisplaatsingen.

 

Samen met adviesbureau vanMontfoort hebben we in 5 regio’s gewerkt aan het opzetten, vormgeven, uitvoeren, onderzoeken en evalueren van methodes om vrijwilligers in te zetten naast hulpverleners van (gecertificeerde) jeugdzorgaanbieders en wijkteams. Bij aanvang van het project leek de grootste uitdaging het vinden van draagvlak bij de jeugdzorgaanbieders.

 

Echter door gedurende het hele traject nauw samen te werken en volop aandacht te besteden aan voorlichting, uitleg, ophalen en bijstellen van verwachtingen bij de doelgroep en stakeholders, het ontwikkelen van een gezamenlijke training voor vrijwilligers èn hulpverleners, het maken van goede afspraken m.b.t. taken, rollen en verantwoordelijkheden is er een breed draagvlak ontstaan voor deze aanpak.

Het onderzoek naar ‘Wel Thuis’ toonde aan dat de inzet van jeugdhulp en jeugdbescherming effectiever werd als er naast de professional een vrijwilliger van Wel Thuis in het gezin was; er kwam meer rust en stabiliteit in de gezinnen, beter zicht op de problematiek van het gezin en de opvoedsituatie verbeterde. Inzet van de vrijwilliger leverde tijdwinst op voor de hulpverlener, leidde  tot eerdere afschaling van hulp en het voorkwam in een aantal gezinnen een OTS of uithuisplaatsing.

 

Ik vond het fantastisch om hieraan mijn bijdrage te hebben mogen leveren!''

Please reload

IN.jpg
Facebook met logos.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@scalemc.nl

 

Ericssonstraat 2

5121ML Rijen

T +31 6 15 877 677

BTW NL818433012B01

 

KvK Limburg

12 06 80 19 

Lees onze

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

2018 by NH