wat was de opdracht?

"Namens de Midden-Limburg Oost gemeenten onderhoud ik de relatie met de contractpartijen voor de Wmo en de Jeugdwet. Daarin bewaak ik de naleving van de contractafspraken over normen, condities, termijnen e.d. en rapporteer hierover.  Het voeren van contractgesprekken is een belangrijk instrument binnen deze opdracht om dit te realiseren. Hierin vindt intensieve afstemming plaats met beleid en business control zodat signalen en kennis over de aanbieders breed bekend zijn. Zaken als budgetuitputtingen, kostenontwikkelingen, kwaliteit van zorg/ondersteuning en trends en ontwikkelingen die zich voordoen in het zorglandschap komen aan bod.

Eind 2017 en begin 2018 vinden ook de onderhandelingen plaats voor de nieuwe contracten in 2018. Daarbij ligt de focus op het komen tot realistische en scherpe tarieven en het contracteren van partijen waarmee een volledig dekkend zorgaanbod gerealiseerd wordt.

Ook het managen van verwachtingen t.a.v. het contract en het monitoren van contractuele afspraken omtrent WNT, de governance code, klachtenprocedures, buitencontractplaatsingen e.d. behoren tot deze opdracht."

wat was de grootste uitdaging?

"Om met de aanbieder tarieven uit te onderhandelen waar beide partijen een goed gevoel bij hebben. Realistische en scherpe tarieven."

waar ben ik het meest trots op?

"De doorontwikkeling die we hebben gemaakt in de contractgesprekken. Deze worden nu in samenwerking met beleid en business control veel breder gevoerd. Iedere functie wordt daarbij in zijn of haar rol gezet. Hierdoor is ook veel meer begrip ontstaan tussen de verschillende functies binnen de gemeenten. De verschillende ‘beelden’ die per aanbieder bestaan zijn hiermee ook samengebracht tot één totaalbeeld."

Please reload

Contractmanager Sociaal Domein

Midden-Limburgse gemeenten

(Roermond, Echt-Susteren, Roerdalen, Maasgouw)

Please reload

IN.jpg
Facebook met logos.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@scalemc.nl

 

Ericssonstraat 2

5121ML Rijen

T +31 6 15 877 677

BTW NL818433012B01

 

KvK Limburg

12 06 80 19 

Lees onze

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

2018 by NH