Gros gemeenten krijgt minder geld voor WMO

5 Jun 2014

Maar liefst 351 gemeenten krijgen minder geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan waarmee ze tot nu toe rekening hielden. Het verschil kan oplopen tot ruim 100 euro per inwoner.

 

Meicirculaire

Dat blijkt uit de vrijdag verschenen meicirculaire. Zo krijgt Oudewater 132 euro en Schiermonnikoog 109 euro minder voor de Wmo dan volgens de januari-berekeningen van het kabinet. Slechts enkele gemeenten – waaronder Venlo, Almelo en Doetinchem − krijgen meer dan waarop ze eerder dit jaar hadden gerekend, respectievelijk 65, 60 en 48 euro per inwoner.

 

Grote verschillen

De bedragen die gemeenten per inwoner aan de uitvoering van de Wmo te besteden hebben, verschillen kortom sterk. Uit het complete overzicht blijkt dat de gemeente Ouder-Amstel 7 euro, terwijl Vlissingen maar liefst 848 euro per inwoner beschikbaar heeft. Uiteraard speelt de centrumfunctie van gemeenten mee. Ouder-Amstel ligt onder de rook van Amsterdam, dat 227 euro per inwoner krijgt.

 

Vergrijsde gemeenten

Onder de vergrijsde gemeenten, met een verhoudingsgewijs groot beroep op de Wmo, doen zich aanzienlijke verschillen voor: van 12 euro per inwoner op Schiermonnikoog tot 416 euro per inwoner voor Groningen.

 

Totaalbudget: 8 miljard

Komend jaar is in totaal 8 miljard euro beschikbaar voor de Wmo: 4,4 miljard voor de taken die de gemeenten nu ook al uitvoeren plus 3,6 miljard voor de nieuwe Wmo-taken, zo blijkt verder uit de meicirculaire. In de eerste berekeningen voor de verdeling van de Wmo-gelden, die in januari naar buiten kwamen, ging het kabinet uit van een totaal beschikbaar budget van 8,8 miljard. Daarin zat al een bezuiniging verwerkt van 1,2 miljard. In totaal haalt het kabinet nog eens ruim 200 miljoen weg uit het budget voor de nieuwe en een kleine 600 miljoen extra uit het budget voor al bestaande Wmo-taken.

 

Kortingen door correcties

De aanzienlijke verschillen tussen de bedragen uit de meicirculaire en die van januari worden mede veroorzaakt door de periode waarop de berekeningen zijn gebaseerd. De meicirculaire baseert zich op (zorg)cijfers uit 2013. De in januari gepresenteerde berekening maakte gebruik van (zorg)cijfers uit 2011 en 2012. ‘Er wordt een correctie uitgevoerd voor de ontwikkelingen in de periode tot 2015’, meldt de meicirculaire.

 

Overhevelen

Voor een ander deel worden taken die aanvankelijk binnen de Wmo vielen, overgeheveld naar de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (persoonlijke verzorging) en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de gemeenten (korting: 620 miljoen euro). En was er in januari nog sprake van een cluster 'Maatschappelijke Zorg en Jeugd' in het gemeentefonds, nu heet het nieuwe cluster alleen 'Maatschappelijke Zorg'. 'Hierdoor vallen bijvoorbeeld uitgaven voor jeugd in het nieuwe cluster Jeugd', aldus de meicirculaire. Verder moeten de gemeenten een taakstellende bezuiniging van 650 miljoen euro opvangen.

 

Objectief verdeelmodel

De bedragen die gemeenten krijgen voor de uitvoering van de Wmo veranderen vermoedelijk vanaf 2016. Dan volgt de invoering van een objectief verdeelmodel.

 

door: Jos Moerkamp, 02-06-2014, Binnenlands bestuur.

Tags:

Please reload

IN.jpg
Facebook met logos.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@scalemc.nl

 

Ericssonstraat 2

5121ML Rijen

T +31 6 15 877 677

BTW NL818433012B01

 

KvK Limburg

12 06 80 19 

Lees onze

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

2018 by NH