Vooral kleine gemeenten worstelen met transitie jeugdzorg

19 Jun 2014

Het is nog steeds de vraag of gemeenten op 1 januari kunnen garanderen dat hulpbehoevende jeugdigen en gezinnen passende hulp zullen krijgen. De toeleiding naar jeugdzorg, de inkoop en de informatievoorziening zijn veelal niet goed op orde. Vooral kleine gemeenten hebben grote moeite om alles tijdig te regelen.

 

Geen geruststellend oordeel

Dat blijkt uit de vierde rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) die dinsdag openbaar is gemaakt.  De TSJ kan ‘geen geruststellend oordeel vellen over de voorbereiding van de transitie Jeugd’, zo schrijft de commissie. De stekker uit de transitie trekken is in de ogen van de TSJ echter geen optie. De gevolgen van uitstel zijn ‘onduidelijk’ en ‘waarschijnlijk desastreus’ voor de continuïteit van zorg. Gemeenten moeten doorgaan op de ingeslagen weg en maximaal worden ondersteund, stelt de commissie onder voorzitterschap van Leonard Geluk.

 

Zelftest

Gemeenten moeten zelf een oordeel vellen hoe de voorbereidingsvlag erbij hangt, vindt de TSJ. Een ‘zelftest’ – geïnitieerd door college of gemeenteraad − moet leiden tot een politiek oordeel of de gemeente er klaar voor is. Die test moet zijn gebaseerd op casussen van zowel veel voorkomende opvoed- en opgroeivragen als op ingewikkelde, minder voorkomende casussen uit de jeugd-ggz en verstandelijk en lichamelijk beperkte jongeren. Voor de risico’s die bij die zelftest naar voren komen, moeten gemeenten noodscenario’s ontwikkelen. Het noodscenario moet erop zijn gericht dat vanaf 1 januari wel passende jeugdhulp kan worden geboden.

 

Toeleiding jeugdhulp

De toeleiding naar jeugdhulp is een van de belangrijkste risico’s voor een verantwoorde transitie, stelt de TSJ. Vrijwel alle gemeenten hebben weliswaar een beeld van de wijze waarop de toeleiding moet worden geregeld. De benodigde besluiten zijn echter niet overal genomen en bovendien onvoldoende geconcretiseerd en geoperationaliseerd. Ook is niet vastgelegd hoe bij welke problematiek  moet worden gehandeld en welke instrumenten daarbij moeten worden ingezet.

 

Passend jeugdhulpaanbod

Een ander groot risico is de zorgcontinuïteit en een passend en dekkend jeugdhulpaanbod. Gemeenten hebben sinds begin dit jaar geen grote stappen gezet bij de inkoop van jeugdzorg. Het uitblijven van budgetafspraken kan leiden tot nog meer ontslagen bij instellingen die jeugdzorg leveren. Dit kan weer leiden tot het wegvallen van noodzakelijke functies, zo waarschuwt de TSJ.

 

Informatievoorziening

De informatievoorziening blijkt een ondergeschoven kindje. Volgens de TSJ weten gemeenten niet wat ze aan informatie nodig hebben en hoe ICT hen daarbij kan helpen. Daarmee bestaat niet alleen het risico dat gemeenten op 1 januari niet beschikken over de benodigde informatie, maar ook dat de bescherming van persoonsgegevens niet gegarandeerd is.

 

Onvoldoende ondersteuning

De ondersteuning aan met name kleine gemeenten schiet tekort. Vooral daar is de werklast erg groot, constateert de TSJ die zelfs waarschuwt voor overbelasting, omdat jeugdzorg niet de enige decentralisatie is. Deze gemeenten moeten actiever te hulp worden geschoten. De hulp die het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD) en het Transitiebureau nu biedt, is voor kleinere gemeenten niet goed bruikbaar omdat deze te abstract is, teveel gericht op grote gemeenten en te weinig op operationele hulp. Ook rijk en gemeentekoepel VNG doen te weinig voor gemeenten die het alleen niet redden, mede omdat zij geen accuraat beeld van de stand van zaken rondom de voorbereiding van de transitie bij gemeenten.

 

Door: Yolanda de Koster, 17 juni 2014, Binnenlands Bestuur

Tags:

Please reload

IN.jpg
Facebook met logos.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@scalemc.nl

 

Ericssonstraat 2

5121ML Rijen

T +31 6 15 877 677

BTW NL818433012B01

 

KvK Limburg

12 06 80 19 

Lees onze

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

2018 by NH