E-dienstverlening in het sociaal domein schiet nog steeds tekort

20 May 2015

Bijna een half jaar na de gevreesde datum 1 januari 2015,waarop de drie grote decentralisaties binnen het sociaal domein plaatsgevonden moesten hebben, is de online informatievoorziening en e-dienstverlening in het Sociaal Domein bij gemeenten over het algemeen nog steeds ondermaats.

 

Digitale dienstverlening rondom decentralisaties in 2014 zwaar onvoldoende
Gemeenten lagen halverwege 2014 al flink achter op schema waar het ging om de online informatievoorziening en e-dienstverlening in het sociaal domein. Zo bleek uit onderzoek van SIMgroep. Het gemiddelde rapportcijfer voor de digitalisering in het sociaal domein was een 3,4. Slechts 17 gemeenten in Nederland (totaal 403) haalde een voldoende (>5,5) en ruim 120 scoorden een zware onvoldoende (<3,0). Met name de e-dienstverlening schortte en hoewel de informatievoorziening beter ging, was daar ook nog veel verbetering te behalen.
Het onderzoek van SIMgroep in augustus 2014 was uiteraard een momentopname, veel gemeenten waren hard aan het werk om de informatievoorziening op orde te krijgen. “Inmiddels hebben wij verschillende gemeenten stappen zien zetten, maar de decentralisaties vormen een uitdagend project dat voortdurend aandacht blijft vragen. De vooraf verwachte problemen vallen mee, maar er is absoluut ruimte voor verbetering”. Aldus Andrew Harijgens, clusterleider sociaal domein bij SIMgroep. In hoeverre gemeenten het afgelopen jaar inderdaad stappen hebben gezet in hun online informatievoorziening en e-dienstverlening zocht SIMgroep opnieuw uit middels een steekproef onder 25 gemeenten. 


Informatievoorziening nu net voldoende, e-dienstverlening nog onder de maat
Bijna een jaar verder blijkt dat de digitalisering van informatievoorziening en e-dienstverlening in het sociaal domein maar marginaal verbeterd is. Waar de gemeenten in de steekproef in 2014 gemiddeld een rapportcijfer 3,5 scoren, behalen zij in 2015 slechts een 3,9. Een verbetering van maar 0,4 punten en nog steeds een dikke onvoldoende.
Gemiddeld hebben de gemeenten uit de steekproef inmiddels 60,14% van hun informatievoorziening rondom het sociaal domein op orde. Met name informatie rondom wat kunnen burgers van de gemeente verwachten in het sociaal domein, jeugdzorg en schuldhulpverlening wordt vaker benoemd en is kwalitatief beter. De e-dienstverlening in het sociaal domein is echter nog steeds onder de maat. De 25 onderzochte gemeenten scoren gemiddeld slechts 1,48% hoger dan in 2014 (van 16,30% naar 17,78%). De kleine stijging wat betreft e-dienstverlening op het sociaal domein wordt veroorzaakt doordat gemeenten met name de melding verblijf buiten de gemeente vaker online digitaal (met of zonder DigiD) aanbieden, maar op het gros van de gemeentewebsites worden er geen digitale formulieren voor sociale zaken aangeboden.


Lichtpuntjes
Toch zijn er lichtpuntjes. Ten opzichte van 2014 wordt er momenteel door gemeenten over meer onderwerpen geïnformeerd en is informatie beter vindbaar geworden. Een aandachtspunt is echter nog wel de kwaliteit van de informatie (leesbaarheid en bruikbaarheid). Gemeenten informeren veelal nog erg algemeen en weinig toegespitst op hun eigen gemeente. Een ander pluspunt is dat meerdere gemeenten een speciale subsite aan het sociaal domein gewijd hebben. Dit is echter geen standaard garantie voor succes. De subsite moet wel via de homepage van de betreffende gemeente gevonden kunnen worden, of er moet een duidelijke communicatiecampagne rondom de subsite gevoerd zijn.
Door de digitalisering van de informatievoorziening en e-dienstverlening goed aan te pakken bedienen gemeenten hun burgers beter. Dit zorgt voor een beter zelfredzame burger. Bovendien komt Digitaal 2017 zo weer een stap dichterbij.

Tags:

Please reload

IN.jpg
Facebook met logos.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@scalemc.nl

 

Ericssonstraat 2

5121ML Rijen

T +31 6 15 877 677

BTW NL818433012B01

 

KvK Limburg

12 06 80 19 

Lees onze

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

2018 by NH