Business control in Roerdalen en ontwikkelingen rondom de Westrom

23 Jan 2017

 “Na ongeveer een maandje aan het werk te zijn als business controller in Roerdalen wil ik graag kort beschrijven hoe het tot nu toe loopt.”

 

“Mijn focus bij deze opdracht is uiteindelijk komen te liggen op drie onderdelen:

1. Jaarverantwoording Sociaal domein.

2. WSW- en re-integratie door Werkbedrijf de Westrom.

3. Dashboard sociaal domein.”

 

“Graag zoom ik kort in op de ontwikkelingen rondom de Westrom, een gemeenschappelijke regeling waaraan vijf gemeenten deelnemen. De Westrom integreert mensen in de samenleving door middel van werk. Mensen die om welke reden dan ook een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. In het afgelopen jaar heeft Westrom een traject achter de rug waarin een mogelijke fusie met de Risse Groep is onderzocht. Dit proces is kort geleden beëindigd mede omdat de noodzaak om te fuseren inmiddels ontbreekt.

Vorige week vond in de gemeente Roerdalen een themabijeenkomst plaats met o.a. raadsleden, commissieleden en burgers. Het was erg inspirerend om te zien hoe hier op een constructieve  manier  scherpe en goede  vragen werden gesteld. Hiermee kan ik samen met collega's (van andere gemeenten EN de Westrom) weer aan de slag om de informatievoorziening te optimaliseren.

Een eerste ambtelijke bijeenkomst met business controllers, financieel adviseurs, beleidsmedewerkers en P&C adviseurs bij de Westrom om de inhoud van de huidige kwartaalrapportages te heroverwegen,  heeft al plaatsgevonden.”

 

“Al met al een uitdagend project binnen de opdracht waarbij het perspectief van de doelgroep, de financiële houdbaarheid en inhoudelijke resultaatmonitoring voorop staan.”

 

Please reload

IN.jpg
Facebook met logos.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@scalemc.nl

 

Ericssonstraat 2

5121ML Rijen

T +31 6 15 877 677

BTW NL818433012B01

 

KvK Limburg

12 06 80 19 

Lees onze

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

2018 by NH