Van risicojongere naar KANSjongere?

15 Jun 2017

In Nederland leven jongeren tussen de 12 en 27 jaar die door een opeenstapeling van problemen extra hulp nodig hebben. Deze groep loopt vaak risico op afstand en dus achterstand op gebieden zoals: onderwijs, huisvesting en arbeidsmarkt. Het gevolg is vaak armoede en structurele schulden-problematiek.

Scale wil graag bijdragen aan een oplossing van deze problematiek.

 

Sinds september vorig jaar ben ik betrokken bij de ontwikkeling van een project ‘Van risicojongere naar KANSjongere’. Dit project biedt een passende aanpak en creëert kansen voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die kampen met een diversiteit aan problemen. Om uiteenlopende  redenen komt deze groep vaak niet op reguliere wijze bij de hulpverleners in beeld. In het kader van een breder programma  worden deze jongeren geholpen en gestimuleerd om een beter leven te krijgen. Uiteindelijk doel is het voorkomen van (verdergaande) armoede- en schuldenproblematiek.

 

Bij dit project is het uitgangspunt de presentiebenadering van Andries Baart. Het is een manier om met jongeren in contact te komen en te blijven, en te werken aan verbetering van hun leefsituatie. Aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en in te zetten op interesse, passies en talenten. En niet starten vanuit diagnose(s) en problemen.

 

Momenteel ben ik samen met een collega van queresta bezig om een analyse in enkele gemeenten  voor te bereiden. Samen met beleidsmakers, hulpverleners en betrokkenen gaan we om de tafel om de huidige situatie in beeld te brengen en mogelijkheden voor een passende aanpak van deze doelgroep in desbetreffende gemeente in kaart te brengen.

 

In een aantal gemeenten overtreffen de kosten van jeugdhulp de Rijksmiddelen. Door verdergaande vermindering van Rijksbaten bij gelijkblijvende zorgconsumptie verwacht men dat uitgangspunten verder onder druk komen te staan. Naar mijn mening een reden temeer om na een analyse, het project te implementeren en uit te rollen om het tij te keren.

 

Van risicojongere naar KANSjongere! Niet omdat het moet, maar omdat ik oprecht denk dat het kan.

Please reload

IN.jpg
Facebook met logos.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@scalemc.nl

 

Ericssonstraat 2

5121ML Rijen

T +31 6 15 877 677

BTW NL818433012B01

 

KvK Limburg

12 06 80 19 

Lees onze

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

2018 by NH