Tarieven in de Jeugdzorg

9 Mar 2018

 

De afgelopen maanden heb ik mij ingezet om te komen tot scherpe realistische tarieven voor de Wmo en de Jeugdwet in Midden-Limburg. Samen met de collega’s wilden we meer inzicht krijgen in de vaak grote variëteit aan tarieven binnen één product. Waarom vraagt de ene aanbieder meer dan de andere en is het mogelijk om tarieven dichter bij elkaar te brengen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn 3 zaken naar mijn mening van belang die ik in deze blog kort zal beschrijven:

 

1. Heb al je beschikbare data zodanig bewerkt dat het maken van snelle analyses mogelijk is.

Alvorens het gesprek met de aanbieders aan te gaan over de tarieven zal je hier als gemeente eerst zelf een mening over moeten vormen. Per product is een beeld noodzakelijk van o.a. doelgroepen, soorten problematieken, aanbieders, kostenontwikkelingen, tariefvariaties en cliëntenspreiding. Op basis van deze informatie kun je een tarief bepalen wat vanuit gemeentekant bezien reëel en fair is. Daarbij is het ook goed om het realiteitsgehalte van dit tarief middels een kostprijsonderbouwing te staven. Deze tarieven kunnen als start of voorstel worden gebruikt in de gesprekken met de aanbieders.

 

Naast het bepalen van starttarieven is het ook belangrijk dat de beschikbare data makkelijk te raadplegen is. Dit klinkt eenvoudiger dan het is, hier zal veel tijd en moeite in gaan zitten. Uiteindelijk is deze tijdsinvestering aan de voorkant wel van grote waarde gedurende het vervolgproces. In de regio Midden-Limburg hadden we deze data met impactanalyses gevisualiseerd. Hierdoor hadden de onderhandelaars in de gesprekken met aanbieders een onderbouwd advies mee en kon op een open wijze het gesprek gevoerd worden met aanbieders op basis van harde data uit het verleden.    

 

2. De aanbieder moet de mogelijkheid hebben cijfermatig zijn tarief te onderbouwen, maar wel op een manier waarop je er als gemeente een beoordeling op kunt geven.

Het is belangrijk de aanbieder de ruimte te geven om zijn toelichting te kunnen geven. Deze toelichting zal een kwalitatieve en een kwantitatieve component hebben. Voor het kwantitatieve gedeelte kozen wij ervoor de aanbieders  een kostprijsmodel aan te reiken. Op deze manier waren de cijfermatige onderbouwingen van de aanbieders voor de gemeenten vergelijkbaar en dus te beoordelen. Dit helpt ook in het verklaren van de verschillen die soms logischerwijs bestaan tussen verschillende aanbieders.

 

3. Het gesprek met de aanbieders aangaan op een transparante wijze.

Als je praat, herhaal je vaak wat je al weet. Als je luistert, leer je vaak iets nieuws (Dalai Lama). In de gesprekken met aanbieders zal je vooral veel moeten luisteren om aan nieuwe informatie te komen in de zoektocht naar reële tarieven. De starttarieven en de beschikbare data dienen vooral als middel om het gesprek goed te kunnen voeren. Met het delen van (niet concurrentiegevoelige) informatie speel je open kaart maar hiermee hoop je op wederkerigheid. Alleen als beide partijen transparant naar elkaar toe zijn kun je uiteindelijk vaststellen wat in welke situatie een scherp en reëel tarief is. Deze gesprekken vragen veel capaciteit van zowel aanbieder als van gemeente maar het levert zo veel aan kennis en wederzijds begrip op dat ik het altijd aan zou raden. Daarnaast kan één dergelijk, goed uitgevoerd traject leiden tot veel eenvoudigere inkooptrajecten in de daaropvolgende jaren!

 

Please reload

IN.jpg
Facebook met logos.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@scalemc.nl

 

Ericssonstraat 2

5121ML Rijen

T +31 6 15 877 677

BTW NL818433012B01

 

KvK Limburg

12 06 80 19 

Lees onze

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

2018 by NH