Integrale toegang tot de crisishulp Jeugd in Noord en Midden Limburg!

30 Oct 2018

Per 2019 verloopt de toegang tot de crisishulp voor jeugdigen in Noord en Midden Limburg helemaal via de Crisisdienst Jeugd (CDJ) van Bureau Jeugdzorg Limburg. Ook situaties van jongeren met een licht verstandelijke beperking en/ of psychiatrische klachten kunnen 24/7 worden gemeld bij de CDJ.

 

Vanaf januari is een groep betrokken professionals van aanbieders van crisishulp, gemeentelijke toegangen, GGZ-crisisdiensten en beleidsambtenaren aan de slag om de crisishulp voor jeugd in Noord en Midden Limburg te verbeteren. Ik mag dit project leiden en inmiddels naderen we de finale :-) 

 

Om jongeren sneller de juiste hulp aan te bieden lopen voortaan alle crisissituaties via de CDJ. Zij hebben de expertise om de situatie goed in te schatten, te signaleren op lvb-problematiek of psychiatrie en kunnen direct een crisisinterventie toepassen. Via de telefoon of in de thuissituatie. Politie, artsen, andere hulpverleners en inwoners kunnen de CDJ 24/7 bereiken. Bij vermoedens of signalen van psychiatrie neemt de CDJ direct contact op met een van de GGZ-crisisdiensten en zij stemmen hun aanpak verder af. Eventueel gaan ze samen naar de cliënt toe. Een arts of politie hoeft dus niet meer te kiezen tussen een GGZ-crisisdienst of de CDJ.

 

Geen acute crisis, maar wel behoefte aan feedback als hulpverlener, of kaders stellen door de CDJ? Ook dat kan. Een situatie hoeft niet zo uit de hand gelopen te zijn dat er sprake is van een crisissituatie, voordat de CDJ gebeld kan worden. Liever eerder, dan kijken ze samen hoe een crisis voorkomen kan worden.

 

Eventueel wordt met ambulante hulp geprobeerd de situatie te kalmeren en weer stappen vooruit te zetten.Toch een opname nodig? Dan duurt deze maximaal een week.

 

Niet dat we denken dat dan alles is opgelost. Wel zijn we van mening dat binnen een week de crisis bezworen moet zijn en voor de jeugdige duidelijk moet zijn wat zijn perspectief is: terug naar huis, eventueel met hulp of naar een andere plek in een pleeggezin of instelling. Een crisisberaad met de jongere en zijn ouder(s) brengt de cliënt meer in positie en ook bij de evaluatie van de crisisinterventie speelt de cliënt een duidelijke rol.

 

In november start de pilot met deze nieuwe werkwijze. Ik ben benieuwd welke aandachtspunten we gaan tegenkomen.

Maar gezien de betrokkenheid van de mensen met wie ik nu heb gewerkt, heb ik er alle vertrouwen in dat we die ook constructief kunnen aanpakken.

 

We zijn nog niet klaar, maar toch alvast Ontzettend bedankt!

 

 

#Rubicon #MetGGZ #Mutsaersstichting #VincentvanGogh #Koraalgroep #Xonar #CrisisdienstJeugd #BJZLimburg #CJG-ML #gemeentelijketoegangsteamsNoord #ervaringsdeskundigen

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

IN.jpg
Facebook met logos.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@scalemc.nl

 

Ericssonstraat 2

5121ML Rijen

T +31 6 15 877 677

BTW NL818433012B01

 

KvK Limburg

12 06 80 19 

Lees onze

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

2018 by NH