Hulp bij complexe scheidingen – baat het niet dan schaadt het wel

12 Mar 2019

Naar schatting maken ongeveer 70.000 kinderen per jaar het uit elkaar gaan van hun ouders mee. In veruit de meeste situaties weten ouders de consequenties voor de kinderen te beperken en komen zij tot goede afspraken. Helaas nemen ook de ‘complexe scheidingen’ toe, met alle gevolgen van dien voor de kinderen.

 

Uit ervaring bij de jeugdbescherming weet ik dat één van de ouders over het algemeen het initiatief neemt om te gaan scheiden. Deze ouder heeft hierdoor een voorsprong op de andere ouder. Voor de andere partij komt de scheiding soms als een verrassing. Als er vervolgens onvoldoende rekening wordt gehouden met elkaars tempo in het proces van scheiden, dan vormt dit een complicerende factor. Dit kan uiteindelijk leiden tot een complexe scheiding.

 

Daarbij kan het gevoel van onmacht worden vergroot en de strijd verharden, wanneer gedurende het traject niet-succesvolle professionele interventies zijn ingezet. Bij de keuze voor passende interventies is er dus sprake van een “baat het niet dan schaadt het wel”-situatie.

 

Het vervolgproces voor ouders die niet tot gezamenlijke overeenstemming komen (ongeveer 20%) leidt naar advocaten en eventueel de rechtbank. Hierbij ontstaat een situatie waarbij ouders de regie op het scheidingsproces steeds verder uit handen geven [1].

 

Het totale proces van scheiden is ingrijpend voor ouders én kinderen. Er is vaak sprake van een rouwproces, financiële achteruitgang en praktische veranderingen. Voor de kinderen van gescheiden ouders geldt dat zij meer kans hebben op problemen op het gebied van bijvoorbeeld gedrag, sociale relaties, functioneren op school en algemeen welbevinden, ten opzichte van kinderen zonder gescheiden ouders. Dit negatieve effect is aanzienlijk groter en langduriger wanneer er sprake is van een complexe scheiding.

 

De hierboven genoemde fasen van het verloop van het scheidingsproces in combinatie met de enorme impact van een complexe scheiding op kinderen, maakt het maatschappelijk belang groot om bij scheidingen tijdig de juiste zorg in te zetten. De negatieve gevolgen voor kinderen dienen zoveel mogelijk te worden beperkt.

 

Met deze ambitie leiden we vanuit Scale het project ‘Complexe Scheidingen’ voor de regio Gelderland-Zuid (Rijk van Nijmegen en Rivierenland). Samen met de sociale wijkteams brengen we het hulpaanbod in beeld en ontwikkelen we een regionale richtlijn en effectieve routes.

 

Op deze manier zorgen we ervoor dat gezinnen met scheidingsproblemen zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen.

 

 

 

[1] Bron: Visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen, 10 oktober 2016.

 

 

 

 

 

 

Please reload

IN.jpg
Facebook met logos.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@scalemc.nl

 

Ericssonstraat 2

5121ML Rijen

T +31 6 15 877 677

BTW NL818433012B01

 

KvK Limburg

12 06 80 19 

Lees onze

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

2018 by NH