Kindermishandeling, een aanpak vanuit jongeren zelf

23 May 2018

 

Kindermishandeling. Het is voor velen een lastig thema. Desondanks is het juist belangrijk om het er met elkaar over te hebben, aangezien gemiddeld 1 kind per klas met kindermishandeling te maken heeft. Dat zijn jaarlijks ruim 2,5 voetbalstadia vol kinderen die te maken hebben met fysieke of psychische mishandeling, verwaarlozing, huwelijksdwang, vechtscheiding of seksueel geweld. Helaas zijn dit cijfers die nauwelijks veranderen. Sterker nog, ten tijde van het Actieplan Aanpak Kindermishandeling Kinderen Veilig Thuis (2007), ging men uit van naar schatting tenminste 107.200 kinderen die thuis met kindermishandeling te maken hadden. In 2018 spreekt men zelfs over 119.000 kinderen per jaar. Deze harde en confronterende realiteit moet veranderen. Geen enkel kind mag met kindermishandeling te maken krijgen. Gelukkig is dit iets waar onder andere de politiek, en de Nederlandse jongeren het over eens zijn.

 

Jongeren over kindermishandeling
In de week dat het Actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis gelanceerd is, gingen 140 jongeren (12 tot en met 18 jaar) tijdens het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer in debat met minister de Jonge. Zij maken zich, net als veel van hun leeftijdsgenoten, druk over kindermishandeling en geven aan dat zij de signalen van kindermishandeling niet goed kennen. Luid en duidelijk geven de jongeren aan dat het voor hen niet duidelijk is wat nu wel of geen kindermishandeling is, waar ze om hulp kunnen vragen en dat de overheid voor meer voorlichting over kindermishandeling moet zorgen. 

 

Actie! 
Het blijft niet bij signaleren. De jongeren komen ook met een aantal concrete oplossingen. Zo pleiten ze voor een workshopdag voor kinderen en jongeren van de basisschool en de middelbare school. Ze stellen voor dat de overheid dit samen met hen en met organisaties die zich inzetten tegen kindermishandeling gaat organiseren. Ook willen ze dat kinderen tijdens de workshops aan de slag gaan met het uitwerken van ideeën om kindermishandeling tegen te gaan. Omdat de kennis over kindermishandeling zo naar eigen zeggen beter zal blijven hangen. 

 

#watkanikdoen
De jongeren hebben ook nagedacht over hoe ze jongeren kunnen bereiken die niet (meer) naar school gaan. Voor deze jongeren willen ze online delen wat kindermishandeling is en wat ze ertegen kunnen doen, via de hashtag #watkanikdoen. Ook willen ze BN'ers vragen om een filmpje te maken waarin zij uitleg geven over wat kindermishandeling is en wat je er tegen kunt doen. Deze online beweging zal volgens de jongeren zorgen voor meer bewustwording. 

 

En verder
De reactie van de minister is positief-kritisch. Hij geeft aan graag met de ideeën van de jongeren aan de slag te gaan, maar hij heeft wel wat kritische kanttekeningen. Bijvoorbeeld over de mate waarop alle kinderen en jongeren hiermee bereikt gaan worden en de draagkracht die het van de te betrekken organisaties vraagt. 

 

Wat mij opvalt is dat er als reactie op dit debat, (online) ook negatieve geluiden van organisaties rondom kindermishandeling klinken. En dat is jammer! Want ongeacht of deze kritiek terecht is of niet, gaan deze organisaties hiermee voorbij aan de betrokkenheid en het enthousiasme van deze jongeren om zich voor dit onderwerp in te zetten. De jongeren hebben vanuit hun perspectief aangegeven waar zij op dit thema tegenaan lopen én hiervoor hebben zij mogelijke oplossingen bedacht. Het is aan de professionals, bestuurders en ambtenaren om hier constructief op te reageren. Alleen op die manier kan er een verbinding ontstaan tussen de verschillende betrokkenen. Deze verbinding is van groot belang. Geen enkele persoon of organisatie is ten slotte in staat om kindermishandeling eigenhandig de wereld uit te helpen. Dit kunnen we alleen samen doen. En laten we hierin de behoeften en mogelijkheden van jongeren zelf vooral niet uit het oog verliezen. 

 

 

Meer lezen? 

 

Please reload

IN.jpg
Facebook met logos.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@scalemc.nl

 

Ericssonstraat 2

5121ML Rijen

T +31 6 15 877 677

BTW NL818433012B01

 

KvK Limburg

12 06 80 19 

Lees onze

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

2018 by NH