Vriendelijke luis in de pels

21 Jun 2019

 

 

Eind 2012 schreef ik als journalist voor het Brabants Dagblad een artikel over de aankomende vernieuwde Wet Inburgering (uit de koker van kabinet Rutte I) die in het nieuwe jaar van start zou gaan. Het eerste kabinet van Rutte vond dat inburgering een kwestie van eigen verantwoordelijkheid was en privatiseerde de hele (financieel aantrekkelijke) inburgeringsmarkt.

 

Zoals het een goed journalist betaamt was ik vooral benieuwd naar mogelijke problemen die de nieuwe wet met zich mee zou brengen. Betrokken taaldocenten, klantmanagers en Vluchtelingenwerk Nederland voorspelden een chaos, misbruik van kwetsbare statushouders met een pot geld en vooral een daling in het aantal statushouders dat hun examen zou halen.

 

Ze hadden niet meer gelijk kunnen hebben. Het huidige inburgeringsbeleid blijkt behoorlijk ineffectief en werkt misbruik in de hand. Zelfredzaamheid blijkt lastig in het eerste jaar in een nieuw, vreemd land waar je de taal niet spreekt. Juist in een tijd waarin ‘de statushouder’ gemiddeld gezien jong en met opleiding is, is de verspilling van onderwijs- en arbeidsmarkt potentieel enorm pijnlijk.

 

Ik vind het spijtig dat ik in 2012 al deze trend wist te voorspellen door te praten met de mensen die volgens het nieuwe beleid moesten gaan werken.

 

Ondanks dat ik geen journalist meer ben, merk ik dat ik nog vaak met een ‘journalistenbril’ naar (gemeentelijke) vraagstukken kijk. Als vriendelijke luis in de pels wil ik de onderste steen boven halen. Welk probleem zijn we aan het oplossen? Voor wie is het een probleem? Welke politieke invloed speelt er mee? Welke financiële belangen zijn er? Welke invloed heeft dit nieuwe plan op de mensen waar het over gaat? Ook een mooie checkvraag: als een plan morgen op de voorpagina van de krant zou staan, komt er dan #ophef?

 

Journalisten hebben vaak een wat negatief imago, omdat ze de vragen stellen die je liever uit je plan van aanpak, visie of collegevoorstel houdt. Ik denk altijd maar zo: als je ook antwoord kun geven op de moeilijke en niet leuke vragen heeft je voorstel of plan juist meer slagingskans. Bovendien zorgt het ervoor dat je transparant bent: mensen hebben liever een vervelend antwoord dan geen antwoord.

 

In 2012 bleek ik een voorspellend artikel te hebben geschreven: misschien als er destijds de juiste (vervelende) vragen waren gesteld, hadden we nu een inburgeringsstelsel dat voor velen een succes is. Ik houd voorlopig mijn journalistieke bril nog maar even op.

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

IN.jpg
Facebook met logos.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@scalemc.nl

 

Ericssonstraat 2

5121ML Rijen

T +31 6 15 877 677

BTW NL818433012B01

 

KvK Limburg

12 06 80 19 

Lees onze

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

2018 by NH