1/9

Opdrachtgever

Over VNG Realisatie


VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen.


Over de Unit Strategie & Ontwikkeling


De Unit Strategie & Ontwikkeling vertegenwoordigt samen met de Unit Samen Organiseren de gemeentelijke ‘vraag’ binnen VNG Realisatie. Via het netwerk binnen de verschillende domeinen en doelgroepen worden ontwikkelingen en vragen opgehaald en geduid en worden nieuwe initiatieven ondersteund. De Unit Strategie & Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het verbinden van wensen en verwachtingen van gemeenten met het portfolio van VNG Realisatie en de VNG.

 

Hieronder vallen de volgende werkzaamheden:
• Ontwikkelen, beheren en bewaken strategische kaders. Strategische kaders (door)ontwikkelen en beheren (principes en streefbeelden). Zorgen voor gebruik van de kaders (door MT, projectleiders, communicatie).
• Ordenen van inhoud (meerjaren)programma richting besluitvorming ALV. Inhoudelijk strategische lijnen GGU bewaken. Zorgdragen voor prioritering en ordening van het meerjarenprogramma en de totstandkoming van jaarplan en jaarverslag.
• Vertalen vraag in de domeinen naar lopend portfolio. Initiatie/intake nieuwe initiatieven niet zijnde GGU (vanuit gemeenten en/of Rijk) in strategisch/tactisch portfoliomanagement.
• Ontwikkelen strategie over samenhang projecten/activiteiten. Beoordeling/uitfasering bestaand portfolio op basis van vraag
• Ontwikkelen uitvoeringsstrategie in interactie met beleidsdirecties VNG. Reactief op wet- regelgeving én pro-actief vanuit uitvoeringspraktijk op basis van uitkomsten strategisch relatiemanagement
• Aanjagen van gezamenlijke gemeentelijke innovatie via een innovatie-infrastructuur
• Relatiemanagement met gemeenten en relevante ketenpartijen in de primaire uitvoeringsdomeinen van ten behoeve van werken als één overheid

 

Over het cluster Innovatie


Binnen het cluster Innovatie (onderdeel van de Unit) ondersteunen we gemeenten en haar netwerk bij het samen organiseren van innovatieve werkwijzen en oplossingen. Dat doen we onder andere met behulp van www.depilotstarter.vng.nl , een website waarop gemeenten goede ideeën kunnen
plaatsen of vinden. Zo kunnen gemeenten samen doorontwikkelen en nieuwe oplossingen breed bruikbaar maken.

Opdracht

De adviseur gaat zelfstandig en actief op zoek naar innovatieve werkwijzen met gebruik van nader te bepalen thema’s bij gemeenten, onderzoekt of die innovatieve werkwijzen verrijkt en verbreed kunnen worden naar andere gemeenten en zorgt voor deelname van gemeenten aan die verrijking en verbreding.


Daarnaast heeft de senior adviseur de opdracht om de nader te bepalen innovatie thema’s binnen het gemeentelijk domein te verdiepen en te duiden voor gemeenten en heeft hij een belangrijke rol in mede organiseren van een driemaandelijks PI event (project increment).Tijdens deze events ligt de nadruk op plannen en delen van innovaties.


Concreet betekent dit dat de adviseur de volgende zaken gaat opleveren:
• Scouting van innovaties in het gemeentelijk domein met perspectief voor opschaling;
• Verbreding van het aantal gemeenten dat meedoet aan gezamenlijke innovatie;
• Inzicht in het brede veld van innovaties bij partnerorganisaties op nader te bepalen specifieke aandachtsgebieden;
• Goede samenwerking (zowel brengen als halen) met onze partnerorganisaties op nader te bepalen specifieke aandachtsgebieden;
• Individuele pilot overstijgende activiteiten (bijeenkomsten, ecosystemen, etc.) op specifieke (nader te bepalen) aandachtsgebieden;
• Inzicht in – en netwerk met – de verschillende borgings- en landingsplaatsen die er zijn voor innovatieve initiatieven (zowel binnen als buiten de overheid)
• Inzicht in de betekenis van actuele technologische trends voor de gemeenten.
• Mede organiseren en inhoudelijk vormgeven van een drie maandelijks PI event.

Scouting leads op alle gemeentelijke domeinen, binnen de aan de kandidaat toebedeelde resultaatgebieden;
• Concreet toeleiden van deze leads naar de pilotstarter voor delen en doorontwikkelen met gemeenten;
• Makelen en schakelen tussen de concrete pilots en de gemeenten en andere ontwikkelaars t.b.v. het samen doorontwikkelen;
• Via het interne netwerk van VNG en VNG Realisatie bieden van tips en trucs die de doorontwikkeling verder helpen;
• Onderhouden van contact met relevante kennispartners binnen de toebedeelde resultaatgebieden;
• Organiseert – alleen of met andere – bijeenkomsten en events over de innovatieve technologische onderwerpen.
• Investeert in het netwerk rondom borging, landing van innovatieve initiatieven op het gemeentelijke domein.
• Kan snel schakelen binnen dit netwerk.
• Verdiept, onderzoekt en verbind rond actuele technologische trends met relevantie voor gemeenten.
• Kan deze kennis en dit netwerk snel en effectief inzetten binnen het bredere VNG netwerk, zodat gemeenten op alle onderdelen ondersteund worden met de manier waarop ze om moeten gaan met de actuele technologische trends.

Kennis en kunde

• Afgeronde HBO- of WO opleiding;
• WO werk- en denkniveau door werkervaring;
• Aantoonbare ruime (3-5 jaar) kennis van, ervaring met en enthousiasme voor innovatie in gemeentelijke context;
• Kennis van en netwerk in gemeenten en andere relevante landings- en borgingsplekken;
• Heeft aantoonbaar kennis van technische innovaties bij de overheid, blijkend uit CV;
• Heeft aantoonbaar tenminste twee jaar recente (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) werkervaring binnen de (gemeentelijke) overheid met het op gang brengen en (doen) uitvoeren van innovatieve projecten, blijkend uit CV;
• Heeft aantoonbaar ruime ervaring met stakeholdermanagement en/of werken in een politiek bestuurlijke omgeving;
• Heeft aantoonbaar ervaring met het opbouwen en onderhouden van een netwerk op bestuurlijk en ambtelijk tactisch niveau in gemeenten van alle grootteklassen;
• Kennis er ervaring van innovatie methodieken (zoals bijvoorbeeld Design Thinking);
• Aantoonbare ervaring met het organiseren van inhoudelijke events.

Kwaliteiten

• Flexibel
• Creatief
• Netwerker pur sang
• Teamspeler
• Pro-actief
• Communicatief vaardig (verbaal en schriftelijk)
• Zelfstartend vermogen
• Resultaatgericht
• Analytisch
• Samenwerkingsgericht

Sluitingsdatum

24 maart 2019

Please reload

Adviseur Innovaties

Het betreft een tijdelijke opdracht voor een periode tot 30 juni 2019 met een omvang van maximaal 36 uur per week.

Please reload

IN.jpg
Facebook met logos.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@scalemc.nl

 

Ericssonstraat 2

5121ML Rijen

T +31 6 15 877 677

BTW NL818433012B01

 

KvK Limburg

12 06 80 19 

Lees onze

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

2018 by NH